Stiftelsen Retretten har som formål; Hjelp til videre hjelp d.v.s vi loser våre brukere videre til ulike, ikke kommersielle tilbud på bakgrunn av den enkeltes behov. Retretten er livssyns- og politisk nøytral.

Alt vi gjør har en forankring i Verdens helseorganisasjons definisjon på avhengigheter, atferd og reaksjonsforstyrrelser ( WHO ICD-10). Våre programmer og tilnærmingsmåter, akupunktur program og kurs, har sitt utspring i WHO anerkjente programmer som bygger på psykodynamiske og kognitive teorier.

Alle tilbud i Retretten er gratis, vi har ingen timebestilling eller journalføring.

Vi har også tilbud i en rekke fengsler.

Medarbeidere med gull i sin CV!

Alle medarbeidere hos oss, som har direkte kontakt med vår brukergruppe, har selv egenerfaring som bruker. Ansatte som har slitt med eget alkohol-, narkotika- og legemiddelbruk har minimum 2 års avhold og har stabilisert seg i egen hverdag. Styret besitter medisinfaglig, administrativ og økonomisk kompetanse.

Våre viktigste bidragsytere er Helsedirektoratet, Oslo kommune, Kriminalomsorgsdirektoratet og Gjensidige stiftelsen.

Les mer om oss

Årsrapporter

Liste over Retrettens årsrapporter. Klikk på en lenke under for å vise…

Les mer

Bidragsytere

Retretten støttes økonomisk av:

Les mer

Mål, strategi og retningslinjer

Stiftelsen Retretten ble grunnlagt i 2002 i Oslo. Vi er en brukerstyrt…

Les mer

Medarbeidere og styret

Medarbeidere du kan kontakte vedr. foredrag og annet

Les mer

Ønsker du kontakt med oss?

Skriv til oss i skjemaet under.