Medarbeidere

Morten Nesbakken

Daglig leder
Tlf: 22 20 93 92
E-post: morten@retretten.no

Tom Lindahn

Retretten innlandet
Sertifisert i NADA-protokollen
Tlf: 22 20 93 92
E-post: tom@retretten.no

Frank-Rune Larsen

It / Admin-medarbeider
Tlf: 22 20 93 92
E-post: frank-rune@retretten.no

Heidi Kinge

Kriminalomsorg / Fengselsarbeider
LAR-kontakt
Sertifisert i NADA-protokollen
Tlf: 22 20 93 92
E-post: heidi@retretten.no

Lisbeth Nævestad

Miljøarbeider / Mottak / Admin
Sertifisert i NADA-protokollen
Tlf: 22 20 93 92
E-post: lisbeth@retretten.no

Bjørg Holt

Frivillig
Sertifisert i NADA-protokollen
Tlf: 22 20 93 92
E-post: bjorg.holt@gmail.com

Yngwe Ståhl

Kurs / Fengselsarbeid
Tlf: 22 20 93 92
E-post: Yngwe@retretten.no

Vigdis Seljåsen Lie

Kurs ansvarlig / Miljøarbeider
Sertifisert i NADA-protokollen
Tlf: 22 20 93 92
E-post: vigdislie@retretten.no

Egil Hansen Hopaneng

Miljøarbeider / Straffegjennomføring
Sertifisert i NADA-protokollen
Tlf: 22 20 93 92
E-post: egil@retretten.no

Tore Langvik

Tlf: 22 20 93 92
E-post: tore@retretten.no

Unni Samuelsen

Miljøarbeider Retretten innlandet
Sertifisert i NADA-protokollen
Tlf: 22 20 93 92
E-post: unni@retretten.no

Lene Kårstad

Sertifisert i NADA-protokollen
Tlf: 22 20 93 92
E-post: lene@retretten.no

Arne Henning Dalen

Tlf: 22 20 93 92
E-post: henning@retretten.no

Maria Ødegaard

Tlf: 22 20 93 92
E-post: Mariaodegaard@retretten.no

Styret

Tone Holme

Styremedlem

Lars Lindroth

Styremedlem