Stiftelsesn Retretten, Org.nummer 985 357 455
Oslo
Adresse: Kristian Augusts gate 10, 0164 Oslo
Telefon: 22 20 93 92
E-post: kontor@retretten.no

   

Reduserte åpningstider i Retretten Oslo

Februar 2018

Mandag, Onsdag og fredag 10.00 til 17.00

     
Årnes
Adresse: «Pyramiden», Leirveien 2i, 2150 Årnes
Telefon: 22 20 93 92
E-post: kontor@retretten.no