Stiftelsesn Retretten, Org.nummer 985 357 455
Oslo
Adresse: Kristian Augusts gate 10, 0164 Oslo
Telefon: 22 20 93 92
E-post: kontor@retretten.no

   

Åpningstider i Retretten Oslo

Øreakupunktur settes hver hele time

Mandag til Torsdag  10.00 til 17.00

Fredag                       10.00 til 15.00

Søndag                      12.00 til 16.00

   
Årnes
Adresse: «Pyramiden», Leirveien 2i, 2150 Årnes
Telefon: 22 20 93 92
E-post: kontor@retretten.no